PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.

Lễ Đặt Đá tại Chùa Linh Sơn

23 Tháng Mười 201912:03 SA(Xem: 27)
Lễ Đặt Đá tại Chùa Linh Sơn
Hình ảnh
Lễ Đặt Đá
Xây Dựng Đại Điện Bát Nhã & Giảng Đường Huyền Vi
tại Chùa Linh Sơn, Melbourne, Úc Châu
do TT Thích Tịnh Đạo Trụ Trì
Chủ Nhật, 30-10-2011
 
Chùa Linh Sơn
Thượng Tọa Thích Tịnh Đạo
33-35 Radford St
RESERVOIR
VIC 3073. Australia
Tel: 03-94621799

phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-07phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-08phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-52phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-54phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-55phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-56phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-57phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-58phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-59phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-60phatgiaoucchau-le-dat-da-tai-chua-linh-son-61
Nhiếp ảnh: Thiện Hưng


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn