PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.

Tu Viện Vạn Hạnh

23 Tháng Mười 20191:03 SA(Xem: 14)
Tu Viện Vạn Hạnh
Tu Viện Vạn Hạnh
HT. Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ Ngọai Vụ
32 Archibald St
LYNEHAM , ACT 2602
Tel 02-62575517 ; Mobile 0412-224553
(Hình ảnh Lễ Vu Lan năm 2013)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn