PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
10 Tháng Năm 2015(Xem: 25)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 05 tại Melbourne được triệu tập vào các nhày 08, 09, 10 tháng 05 năm 2015, Phật lịch 2559, tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia.
22 Tháng Mười 2011(Xem: 9)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 04 Adelaide (2011) được triệu tập vào các ngày 17, 18, 19/03/2011 tại Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013, Australia.
22 Tháng Mười 2007(Xem: 19)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 03 tại Perth (2007) tổ chức tại Chùa Phổ Quang từ ngày 11-13 tháng 4 năm 2007 tại Perth, Australia. Kính gởi: Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni, và quý Đạo hữu, lãnh đạo các cấp Giáo Hội.
22 Tháng Mười 2003(Xem: 15)
Ban Tổ Chức Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II, GHPGVN TN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan (từ 29 đến 31 / 8/ 2003) kính đệ thư này, mong Hòa Thượng Viện Trưởng - sau ngày mãn hạn quản chế...
01 Tháng Tư 2002(Xem: 9)
Đại hội khoáng đại trong 3 ngày tại Sydney be. 2543, Sydney 10- 12 September, 1999. Kính thưa quý vị nhân sĩ trí thức, quý vị cao niên, quý đồng hương và chư Phật tử nam nữ hiện diện.