PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
Danh sách 43 THÀNH VIÊN TỰ VIỆN chính thức của GIÁO HỘI
và Giáo phẩm + Chức vụ trong HĐĐH Nhiệm kỳ 5 (2015-2019)
(Ghi chú: VPTTK lập danh sách theo từng Tiểu bang. Cập nhật sau Mùa An Cư Kiết hạ Kỳ 18, 7-2017)
***


TIỂU BANG VICTORIA (TP MELBOURNE)

01. Chùa Bảo Vương
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Tăng Giáo Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm T.Ư.
2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032
03.9266 1282
0432 242 775
hthuyenton@gmail.com
01. Chùa Bảo Vương
Ni Sư Thích Nữ Thể Viên
Phó Thủ Quỹ GH
2A Mc Laughlin St, ARDEER, VIC 3032
thienhanh_07@yahoo.com
02. Chùa Thiên Đức
Hòa Thượng Thích Tịnh Minh
23 Craiegeilea Ave, ST ALBANS, VIC 3021
03.93640539
0405.114004
03. Chùa Linh Sơn
Hòa Thượng Thích Tịnh Đạo
33-35 Radford St, RESERVOIR, VIC 3073
03.9462 1799
0413.416177
tinhdaothich@yahoo.com.au
04. Tu Viện Quảng Đức. Viện chủ
Thượng Tọa Thích Tâm Phương
Tổng Vụ Trưởng TV Từ Thiện Xã Hội
105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060
03.9357 3544
0450.378867
www.quangduc.com
vienchutvquangduc@gmail.com
04. Tu Viện Quảng Đức. Trụ Trì
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Phó Tổng Thư Ký GH, TVP TVHP
105 Lynch Rd, FAWKNER, VIC 3060
0481.169 631
www.quangduc.com
quangduc@quangduc.com
05. Chùa Giác Hoàng
Thượng Tọa Thích Giác Tín
Phó Tổng Thư Ký GH, TVP TN-GĐPT
124 Light Wood Rd, NOBLE PARK, VIC 3174
0432.655852
www.chuagiachoang.org
thichgiactin@gmail.com
06. Chùa Kim Cang
Thượng Tọa Thích Nhuận Chơn
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
100A Heatherton Rd, Narre Warren North, VIC 3804
0423.555558
thichnhuanchon@gmail.com
07. Chùa Bảo Minh
Thượng Tọa Thích Viên Tịnh
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
321-323 Kingston Rd, CLARINDA, VIC 3169
03.85550604
chuabaominhvic@gmail.com
08. Tu Viện Từ Ân
Đại Đức Hạnh Phẩm
26 Jacques Rd, NARRE WARREN NORTH, VIC 3804
0606.608886
www.tuvientuan.com
hanhphamthich@gmail.com
09. Chùa Huệ Quang
Đại Đức Thích Thông Hiếu
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Cư Sĩ
10 Service St, SUNSHINE, VIC 3020
0421.448708
huequangaustralia@yahoo.com.au
10. Chùa Diệu Âm
Ni Sư Thích Nữ Như Tuyết
Chánh Thủ Quỹ GH
30 Willis St, ST ALBANS, VIC 3021
03.93829977
thichnu_nhutuyet@yahoo.com
11. Chùa Phật Quang
Ni sư Thích Nữ Chân Kim
176 Rupert St, West FOOTSCRAY, VIC 3011
03.96874920
0413.941696
phat.quang.temple@gmail.com
12. Niệm Phật Đường An Lạc Hạnh
Sư Cô Thích Nữ Nguyên Khai
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
80 Cyprus St, LALOR, VIC 3075
03.94026274
0422.610554
nguyennguyenkhai@yahoo.com
13. Chùa Bồ Đề
Ni Sư Thích Nữ Nhật Liên
30 Charles St, ST ALBANS, VIC 3021
0422.313922
ngoclien1205@yahoo.com
14. Chùa Pháp Vân
Sư Cô Thích Nữ Phổ Huệ
192 Sunshine Ave, KEALBA, VIC 3021
0432.456977
phohuetn@gmail.com


TIỂU BANG NAM ÚC (TP ADELAIDE)

15. Chùa Pháp Hoa, Trụ Trì
Thượng Tọa Thích Viên Trí
Tổng Vụ Phó TV TTXH & Nghi Lễ
20 Butler Ave, PENNINGTON, SA 5013
08.84478477
0435.373800
vientri15@yahoo.com.au
16. Chùa Bắc Linh
Thượng Tọa Thích Viên Trí
99 Reedy Road, BUCKLAND PARK, SA 5120
0435.373800
17. Chùa Quan Âm
Ni Sư Thích Nữ Viên Thông
Phó Thủ Quỹ GH
21 Hanson Road, WOODVILLE NORTH, SA 5012
08.83472519
0405.692 991
vienthong666@yahoo.com.au
18. Thiền Viện Minh Quang Nam Úc
Ni Sư Thích Nữ Tú Liên, Trụ Trì
50 David Terrace, KILKENNY, SA 5009
08.71202670


TIỂU BANG NSW (TP SYDNEY)

19. Chùa Pháp Bảo
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, Hội Chủ
Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì
148-154 Edensor Rd, ST JOHNS PARK, NSW 2176
02-96105452
0410.990434
www.phatgiaoucchau.com
phapbao@bigpond.net.au
20. Thiền Lâm Pháp Bảo
Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Trụ Trì
590 Bent Bassin Rd, WALLACIA, NSW 2745
02.63662687
21. Tổ Đình Minh Đăng Quang
Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Viện Chủ
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp
Thượng Tọa Thích Minh Hội, Trụ Trì
28-32 Chadderton St, CANLEY VALE, NSW 2166
02.97238700
thienvienminhquang.com
tminhhieu@yahoo.com
thichminhhoi68@gmail.com
22. Chùa Huyền Quang
Hòa Thượng Thích Bổn Điền. Viện Chủ
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự
188 Chapel Rd South, BANKSTOWN, SW 2200
02.97073347
thichbondien@gmail.com
22. Chùa Huyền Quang
Thượng Tọa Thích Thiện Hiền. Phó Trụ Trì
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ
Phó Trụ trì Chùa Huyền Quang
188 Chapel Rd South, BANKSTOWN, NSW 2200
0412.457443
thichthienhien@gmail.com
23. Chùa A Di Đà
Hòa Thượng Thích Nguyên Trực
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ
52 Bareena St, CANLEY VALE, NSW 2166
02.87046317
0412.637962
www.chuaadida.com
nguyentructhich@gmail.com
24. Chùa Thiên Ấn
Thượng Tọa Thích Như Định
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp
71 Delamere St, CANLEY VALE, NSW 2166
02.87043362
0431.313247
25. Chùa Trúc Lâm
Thượng Tọa Thích Tâm Minh
Tổng Vụ Trưởng TV Thanh Niên & GĐPT
13 Winspear Ave, BANKSTOWN, NSW 2200
02.97086339
0422.310225
26. Chùa Long Quang
Thượng Tọa Thích Phổ Hương
Tổng Vụ Phó TV TTXH & Cư Sĩ
88 ST Johns Road, CABRAMATTA, NSW 2166
0432.126234
nguyenthich@gmail.com
27. Chùa Hưng Long
Thượng Tọa Thích Đạo Thông
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tăng Sự
179 Gladstone St, CABRAMATTA, NSW 2166
02.97260394
0422.432494
thichnhuankim@yahoo.com.au
28. Tu Viện Minh Giác
Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
42 St Johns St, CABRAMATTA, NSW 2166
02.97243480
minhgiacmonastery@yahoo.com.au
29. Thiền Viện Vĩnh Đức
Thượng Tọa Thích Hạnh Hiếu
34 Allenby Rd, ROSEMORE, NSW 2557
02.96067167
30. Tu Viện Nguyên Thiều
Thượng Tọa Thích Đạo Hiển
Tổng Vụ Phó VHGD & TN-GĐPT
155 The Boulevarde, FAIRFIELD HEIGHTS, NSW 2165
02.97262661
thichdaohien@gmail.com
31. Chùa Minh Giác
Thượng Tọa Thích Hạnh Tri
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ
564 The Horsley Dr., SMITHFIELD, NSW 2164
02.97261030
hanhtriminhgiac2007@yahoo.com
32. Chùa Liên Hoa
Ni Sư Thích Nữ Tâm Lạc
Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh
595 Canterbury Rd, BELMORE, NSW 2192
02.98794378
lienhoa_australia@yahoo.com.au
33. Chùa Báo Ân
Ni Sư Thích Nữ Huệ Khiết
Tổng Vụ Phó TV Từ Thiện Xã Hội
12 Church St, CABRAMATTA, NSW 2166
0466.554929
baoantemple@gmail.com
34. Tịnh xá Minh Đăng Quang
Sư Cô Thích Nữ Thành Liên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Tài Chánh
5 Coventry Rd, CABRAMATTA, NSW 2166
02.97886847
35. Tịnh Xá Thanh Lương
Ni Sư Thích Nữ Thảo Liên
37 Canberra St, ST JOHNS PARK, NSW 2176
02.87121730
0470.340711
tinhxathanhluong@gmail.com


LÃNH THỔ ACT (THỦ ĐÔ CABERRA)

36. Tu Viện Vạn Hạnh
Hòa Thượng Thích Quảng Ba
Phó Hội Chủ GH
32 Archibald St, LYNEHAM, ACT 2602
02.62575517
0412.224553
thichquangba@gmail.com


TIỂU BANG TÂY ÚC (TP PERTH)

37. Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Phước Trí
Vụ Trưởng Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave, NOLLAMARRA, WA 6062.
08.93498887
quantheamnitu.au@gmail.com
37. Quán Thế Âm Ni Tự
Ni Trưởng Thích Nữ Chơn Đạo
Vụ Phó Vụ Ni Bộ
128 Nollamarra Ave, NOLLAMARRA, WA 6062
08.93498887
quantheamnitu.au@gmail.com
38. Thiền Viện Minh Quang Tây Úc
Thượng Tọa Thích Minh Thường. Trụ Trì
5 Hyem Road, Herne Hill, WA 6056
08.92964259


THÀNH PHỐ AUCKLAND, TÂN TÂY LAN

39. Chùa Giác Nhiên
Hòa Thượng Thích Trường Sanh
Phó Hội Chủ / Tổng Vụ Trưởng Văn Hóa Giáo Dục
70A Avenue Rd, Otahuhu, AUCKLAND, NEW ZEALAND
64.9.2761747
64.9.2761745
thichtruongsanh@yahoo.com
40. Chùa Trí Đức
Thượng Tọa Thích Đạo Nguyên
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Văn Hóa Giáo Dục
321 Massey Rd, Mangere East, Auckland
64.9.2762211
chuatriduc@yahoo.co.nz


TIỂU BANG QUEENSLAND (TP BRISBANE)

41. Chùa Linh Sơn
Ni Sư Thích Nữ Trí Lưu
89 Rowe Tce, DARRA, QLD 4076
07.33754268
42. Chùa Pháp Quang
Hòa Thượng Thích Nhật Tân
Tổng Thư Ký GH
12 Freeman Rd, DURACK, QLD 4077
07.33721113
0402.442431
www.phapquang.com.au
thnhattan@yahoo.com.au