PHẬT GIÁO ÚC CHÂU 12 Freeman Road, Durack, Queensland, 4077. Australia. Tel: 61.7.3372 1113. Website: www.phatgiaoucchau.com. Email: thnhattan@yahoo.com.au.
THƯ MỤC TÁC GIẢ
BÀI MỚI NHẤT
23 Tháng Mười 2019(Xem: 36)
Đại Đức Thích Hạnh Tri Tổng Vụ Phó TV Văn Hóa Giáo Dục 564 The Horsley Dr. SMITHFIELD, NSW 2164 Tel 02-97261030
23 Tháng Mười 2019(Xem: 27)
HT. Thích Quảng Ba Phó Hội Chủ Ngọai Vụ 32 Archibald St LYNEHAM , ACT 2602 Tel 02-62575517 ; Mobile 0412-224553
23 Tháng Mười 2019(Xem: 36)
Lễ Đặt Đá Xây Dựng Đại Điện Bát Nhã & Giảng Đường Huyền Vi tại Chùa Linh Sơn, Melbourne, Úc Châu do TT Thích Tịnh Đạo Trụ Trì Chủ Nhật, 30-10-2011
16 Tháng Bảy 2016(Xem: 12)
Ngày Thứ Ba, 5-7-2016: Lễ Khai Mạc lúc 9:30 giờ sáng. Ngày Thứ Sáu, 15-7-2016: Lễ Bế Mạc lúc 9:30 giờ sáng
10 Tháng Năm 2015(Xem: 25)
Đại Hội Khoáng Đại kỳ 05 tại Melbourne được triệu tập vào các nhày 08, 09, 10 tháng 05 năm 2015, Phật lịch 2559, tại Tu Viện Quảng Đức, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic 3060, Australia.
12 Tháng Bảy 2014(Xem: 12)
Ngày Thứ Ba, 1-7-2014: Lễ Khai Mạc lúc 9 giờ sáng. Ngày Thứ Sáu, 11-7-2014: Lễ Bế Mạc lúc 11 giờ trưa
24 Tháng Ba 2014(Xem: 13)
Thời gian: từ ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày M.4 và M.5 tháng 9 năm Giáp Ngọ). Địa điểm : tại Tự Viện Pháp Bảo, 148 – 154 Edensor Road, St Johns Park NSW 2176 – Australia
02 Tháng Giêng 2014(Xem: 17)
ỊA ĐIỂM: SYDNEY ACADEMY SPORT CENTRE Wakehurt Parkway, North Narrabeen, North Sydney THỜI GIAN: Từ thứ 7 ngày 28 tháng 12 năm 2013 đến thứ Tư ngày 1/ 01/ 2014
(Xem: 13)
Thời gian: từ ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2014 (nhằm ngày M.4 và M.5 tháng 9 năm Giáp Ngọ). Địa điểm : tại Tự Viện Pháp Bảo, 148 – 154 Edensor Road, St Johns Park NSW 2176 – Australia
(Xem: 14)
Lễ Hiệp Kỵ (Về Nguồn 7, 2013) tại Mỹ tổ chức tại Đại Giới Đàn Huyền Quang, Chùa Cổ Lam, Seattle, USA, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 09 năm 2013
(Xem: 7)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 6) tổ chức tại Chùa Pháp Hoa, Adelaide, Úc Châu từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11 năm 2012
(Xem: 12)
Đại Lễ Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư (Về Nguồn 5) tổ chức tại Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp Quốc từ ngày 8 đến ngày 11-09-2011